Duyurular
Anasayfa / sık sorulan sorular

sık sorulan sorular

DOKTORA...

Doktora eğitimi yapanlar tecil işlemleri için 33 yaşını tamamlamamış olmaları gerekir.

Doktora eğitimi yapanlar 6 yıla kadar askerliklerini tecil ettirebilirler.

Evet. Yabancı dil bilmeyen öğrencilerimize İngilizce yada Rusça olmak üzere tercih edecekleri bir dilde hazırlık okuyabilirler.

Evet. Programımıza kayıt koşullarını sağlamak amaçlı tarafımızca İngilizce ve Rusya hazırlık programları bulunmaktadır. Üniversitemizin dil sınavlarını başarıyla geçmek veya dışarıdan alınacak eş değer dil yeterlilik belgesi yeterli olacaktır.

Eğitim dili İngilizce yada Rusçadır.

Eğitim süresi 4 yarıyıl ders ve 4 yarıyıl tez olmak üzere toplam 8 yarıyıldır.

YÖK’ün almış olduğu karar ile uzaktan eğitim ile alınan doktora diplomalarına denklik verilmemektedir.

Derslerin müfredatı enstitü tarafından size gönderilmektedir. Müfredatın içeriğine göre düzenlenen ders materyalleri İngilizce ya da Rusya ders materyalleri halindedir.

Evet, Enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılabilir.

Kayıt dondurma talebinde bulunması halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere eğitim öğretim süresi içerisinde azami 4 yarıyıl izin verilebilir.

Hayır. Öğrenci kayıt dondurduğu süreler için haricen ücret ödemez ancak mevcut olan program ödemelerine devam eder.

Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi programlarına da devam etmektedirler.

Hayır, iş bulma garantisi veya böyle bir imkân sunamıyoruz.

Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi programlarına da devam etmektedirler.

Derslerini tamamlayan öğrencilerin diplomaları enstitü tarafından verilmektedir. Bu işlem bir kaç ay sürebilir.

LİSANS...

Lisans eğitimi yapanlar tecil işlemleri için 29 yaşını tamamlamamış olmaları gerekir.

Lisans eğitimi yapanlar 7 yıla kadar askerliklerini tecil ettirebilirler.

Program ana dili İngilizce olup Eğitim dili İngilizce ve Rusçadır.

Evet. Yabancı dil bilmeyen öğrencilerimize İngilizce yada Rusça olmak üzere tercih edecekleri bir dilde hazırlık okuyabilirler.

Evet. Programımıza kayıt koşullarını sağlamak amaçlı tarafımızca İngilizce ve Rusya programları ve İngilizce yeterlilik programları hazırlanmaktadır. Üniversitemizin dil sınavlarını başarıyla geçmek veya dışarıdan alınacak eş değer dil yeterlilik belgesi yeterli olacaktır.

Kitap ve dokümanlardan ek ücret alınmaktadır.

Eğitim süresi 8 yarıyıldır.

Derslerin müfredatı merkezimiz tarafından size gönderilmektedir. Müfredatın içeriğine göre düzenlenen ders materyalleri İngilizce ya da Rusya ders materyalleri halindedir.

Kayıt Dondurma Talebinde bulunması halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere eğitim öğretim süresi içerisinde azami 4 yarıyıl izin verilebilir.

Hayır. Öğrenci kayıt dondurduğu süreler için haricen ücret ödemez ancak mevcut olan program ödemelerine devam eder.

Hayır, iş bulma garantisi veya böyle bir imkân sunamıyoruz.

Lisans programını tamamlama süresi 8 yarıyıldır.

Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi programlarına da devam etmektedirler.

Derslerini tamamlayan öğrencilerin diplomaları enstitü tarafından verilmektedir. Bu işlem bir kaç ay sürebilir.