Duyurular
Anasayfa / Genel / DİPLOMA DENKLİĞİ?

DİPLOMA DENKLİĞİ?

HARKOV ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Ukrayna’nın dört büyük üniversitesinden biri olup 1885 yılında kurulmuştur. Temel bilimler, savunma sanayi, radar ve iletişim teknolojileri, kompozit malzeme, uçak ve tank mühendisliği konularında dünyanın sayılı üniversiteleri arasında sayılan Harkov Ulusal Teknik Üniversitesi’nin diploması tüm dünyada ve Avrupa ülkelerinde son derece itibarlı olup, YÖK tarafından tanınmakta ve denklik işlemine tabi tutulmaktadır.


YÖK DENKLİK KOŞULLARI
Yükseköğretim Kurulu’nun 15 OCAK 2016 tarihli kararıyla; yurt dışında eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin denklik alabilmeleri için, eğitime başladıkları yıl yapılmış olan YGS ve LYS sınavlarından belirli oranlarda başarılı olmaları şartı getirilmiştir. Şöyleki;
DÜNYANIN EN İYİ İLK 500 ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAK ÖĞRENCİLER İÇİN DENKLİK KOŞULLARI
Dünyanın en iyi “İlk 500 Üniversitesi” sıralamasında yer alan üniversitelerde okuyacak öğrenciler için YGS ve LYS şartı aranmamaktadır. Ancak bu üniversitelerde okumuş olmak diploma denkliğinin doğrudan doğruya alınacağı anlamına gelmemektedir. Bu üniversitelerde yurtdışı eğitimlerini tamamlayan öğrencilerinde YÖK’den Denklik Belgesi almaları gerekmektedir. İlk 500 üniversitenin yeraldığı listeler aşağıdadır:
CWTS Leiden Ranking
Academic Ranking of World Universities (Shanghai)
University Ranking by Academic Performance (URAP)

DÜNYANIN EN İYİ İLK 500 ÜNİVERSİTESİ “DIŞINDA” KALAN HERHANGİ BİR ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM ALACAK ÖĞRENCİLER İÇİN DENKLİK KOŞULLARI
İlk 500 dışındaki herhangi bir üniversitede eğitim alacak öğrenci adaylarının aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir;
⦁ TIP EĞİTİMİ ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN DENKLİK KOŞULU
Yurtdışında tıp eğitimi almak isteyenlerin o yıl yapılan ÖSYS sınavında kendi alanlarındaki ilk 40 BİN öğrenci arasına girmeleri gerekmektedir.
⦁ HUKUK EĞİTİMİ ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN DENKLİK KOŞULU
Yurtdışında hukuk okuyacak öğrencilerin o yıl yapılan ÖSYS sınavında kendi alanlarındaki ilk 150 BİN öğrenci arasında olmaları gerekmektedir.
(İlk 150 BİN içerisinde yer almamakla birlikte İngilizce veya Rusça dillerinde HUKUK eğitimi almak isteyenlerin diplomasına YÖK tarafından denklik verilmemektedir. Ancak böyle bir durumda öğrencinin aldığı diploma Türkiye hariç dünyanın tüm ülkelerince kabul edilmektedir.)
⦁ MİMARLIK EĞİTİMİ ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN DENKLİK KOŞULU
Yurtdışında mimarlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin o yıl yapılan ÖSYS sınavında kendi alanlarındaki ilk 200 BİN öğrenci arasında olmaları gerekmektedir.
(İlk 200 BİN içerisinde yer almamakla birlikte İngilizce veya Rusça dillerinde MİMARLIK eğitimi almak isteyenlerin diplomasına YÖK tarafından denklik verilmemektedir. Ancak böyle bir durumda öğrencinin aldığı diploma Türkiye hariç dünyanın tüm ülkelerince kabul edilmektedir.)
⦁ MÜHENDİSLİK DALLARINDA EĞİTİM ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN DENKLİK KOŞULU
Yurtdışında mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencilerin o yıl yapılan ÖSYS sınavında kendi alanlarındaki ilk 240 BİN öğrenci arasında olmaları gerekmektedir.
(İlk 240 BİN içerisinde yer almamakla birlikte İngilizce veya Rusça dillerinde MÜHENDİSLİK eğitimi almak isteyenlerin diplomasına YÖK tarafından denklik verilmemektedir. Ancak böyle bir durumda öğrencinin aldığı diploma Türkiye hariç dünyanın tüm ülkelerince kabul edilmektedir.)
⦁ TIP, HUKUK, MİMARLIK, MÜHENDİSLİK DALLARI DIŞINDA EĞİTİM ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN DENKLİK KOŞULU
Buradaki durum diğerlerine göre biraz daha farklıdır. Yukarıdaki alanlar dışında öğrencilerin herhangi bir dalda eğitim almak istemeleri durumunda, o yıl yapılan ÖSYS sınavında öğrencilerin gitmek istedikleri bölüme Türkiye’de en düşük puanla yerleşen öğrencinin puanına eşit veya ondan daha fazla puan almış olmaları gerekmektedir.
(Burada amaç, öğrencinin aldığı YGS-LYS puanı ile istediği bölüme Türkiye’de giriş yapabilecek seviyede olması, ancak kontenjan yetersizliği nedeniyle yerleşememiş olmasıdır.)
⦁ ÖSYM TERCİH KILAVUZUNDA YER ALMAYAN ALANLARDA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN DENKLİK KOŞULU
Kılavuzda yer almayan bölümlerde okuyacak öğrencilerin DENKLİK alabilmeleri için; o yıl yapılan YGS sınavında; ön lisans programları için 150, lisans programları için 180 puan almaları zorunludur.
(YGS sınavında 150 ve 180 puan alamadıkları halde herhangi bir eğitim programında İngilizce veya Rusça dillerinde eğitim almak isteyenlerin diplomasına YÖK tarafından denklik verilmemektedir. Ancak böyle bir durumda öğrencinin aldığı diploma Türkiye hariç dünyanın tüm ülkelerince kabul edilmektedir.)
⦁ İlk 500 dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen aday öğrencilerin YGS ve LYS puanlarına sahip olmamaları durumlarda;
SAT 1 : En az 1000 puan
ACT : En az 21 puan
Abitur : En az 4 puan
Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12
GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : En çok 2
İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) : En az 70
olarak belirlenen muadil belgelerinden biri ile kayıt ve mezun olmaları halinde denklik başvuruları bireysel olarak değerlendirilir.
⦁ DİPLOMA DENKLİĞİ TÜRKİYE’DEKİ KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞMAK İSTEYENLER İÇİN SÖZ KONUDUR.
⦁ TÜRKİYE’DEKİ ÖZEL KURUM VEYA KURULUŞLARDA ÇALIŞMAK İSTEYENLER İÇİN YÖK DENKLİĞİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.
⦁ Ukrayna’da bulunan devlet üniversitelerinden mezun olan Türk öğrencilerin denklik belgesi alabilmeleri için YÖK’e  başvurmaları gerekmektedir. Bu uygulama sadece Ukrayna üniversiteleri için değil dünyanın diğer tüm üniversiteleri için standart prosedür niteliğindedir.
⦁ Yabancı ülke üniversitelerinin diplomaları, YÖK denklik belgesi alındığı takdirde Türkiye’deki üniversitelerden alınmış bir diploma gibi kabul görmektedir.
⦁ Yabancı ülkelerde okuyan üniversite mezunlarının askerliklerini kısa dönem erbaş ya da yedek subay olarak yapabilmeleri için YÖK’e başvurarak diploma Denklik Belgesi almaları gerekmektedir. Ancak tüm eğitim süresince askerlik tecil işlemi için herhangi bir denkliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
⦁ Tıp, Eczacılık, İnşaat ve Makine Mühendisliği, Mimarlık ve Hukuk mezunlarının Meslek Odalarına kaydı gerektiğinden mutlaka Denklik Belgesi almaları gerekmektedir.
⦁ Özel sektörün ihtiyaç duyduğu; teknik, mekanik, ileri teknoloji, bilişim, yazılım, elektrik elektronik ağırlıklı bölümler başta olmak üzere Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Uluslararası Ticaret, Yatırım Uzmanlığı, İşletme, Ekonomi, Nükleer Mühendislik, Mütercim-Tercümanlık, Kaptanlık, Gemi Mühendisliği, Pilotluk ve buna benzer diğer spesifik bölüm mezunları için Denklik Belgesi almaya gerek bulunmamaktadır.
⦁ Ukrayna ve diğer tüm yabancı ülkelerden alınan diplomalara denklik verilip verilmeyeceği tamamen YÖK Denklik Birimi’nin sorumluluğundadır.
⦁ Ukrayna devlet üniversitelerinden alınan diplomalar Lizbon Anlaşması çerçevesinde Avrupa’nın tüm ülkelerinde herhangi bir denklik işlemine tabi tutulmaksızın denk kabul edilmektedir. (LİZBON ANLAŞMASI, T.B.M.M. tarafından onaylanmayı beklemektedir).
⦁ Harkov Ulusal Teknik Üniversitesi (Harkov National Technical University) ve Sumy Devlet Üniversitesi (Sumy State University)’nin eğitim programları ve ders içerikleri BOLOGNA SÜRECİ kapsamında 2005 yılında yapılandırılmış olup, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerin Fakülte, Ana Bilim Dalı ve Programları ile birebir aynı özellikleri taşımaktadır. Bologna Süreci, Avrupa’nın tümünde yükseköğretim ve akademik konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa’da birbiriyle tam uyumlu yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır. 1999 yılında 29 Avrupa ülkesinin eğitim bakanlarınca görüşülerek imzalanmıştır. Türkiye bu anlaşmaya 2001 yılında, Ukrayna ise 2005 yılında imza koymuştur. Bu anlaşmaya taraf ülkelerin herhangi birisinde örneğin Hukuk eğitimi alan bir öğrencinin yükseköğretim süresince almış olduğu derslerin konu ve içerikleri çok ufak değişikliklerle diğer tüm ülkelerle aynıdır.
⦁ UZAKTAN ÖĞRETİM TANIMA VE DENKLİK İŞLEMLERİ
Uzaktan öğretim programlarından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemlerinde, örgün eğitim için geçerli olan inceleme esaslarına ek olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır:
a) Uluslararası anlaşmalarla kurulan yükseköğretim kurumlarındaki veya resmî dili Türkçe olan ülkelerdeki uzaktan öğretim programları hariç olmak üzere yurtdışı yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim program dilinin Türkçe olmaması,
b) Uzaktan öğretim programı kazanımlarının aynı alandaki örgün eğitim programı kazanımları ile uyumlu olması,
c) Uzaktan öğretim programının mezuniyet için gerekli kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün eğitim programının kredi toplamına eşit veya toplamından daha fazla olması,
ç) Mezun olunan uzaktan öğretim programının karşılığının, Türkiye’deki uzaktan öğretim programları içinde yer alması,
d) Öğrenim görülen dilde Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek sınavlardan yine Kurulca belirlenecek puanların alınmış olması, gerekmektedir.
⦁ Yurtdışında mezun olunan uzaktan öğretim programının karşılığının Türkiye’deki uzaktan öğretim programları içinde yer alması gerektiğinden, aşağıda liste halinde sıralanmış ve Türkiye’de Uzaktan Eğitim yoluyla verilmekte olan LİSANS, LİSANS TAMAMLAMA ve DOKTORA programlarının uzaktan eğitim yoluyla UKRAYNA’da alınması durumunda DENKLİK işleminde herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır.
DENKLİK VE TANINMA KONUSUYLA İLGİLİ YANLIŞ BİLİNENLER
TANINMA NEDİR?
Yurtdışında eğitim alınacak üniversitenin YÖK tarafından tanınması için;
⦁ Yurtdışındaki üniversitenin o ülkenin Eğitim Bakanlığınca onaylanmış ve faaliyetine izin verilmiş bir eğitim kurumu olmasına,
⦁ Eğitim uygulamalarının BOLOGNA SÜRECİ kapsamında Türk yükseköğretim sistemiyle uyumlu olmasına,
⦁ Eğitim alınan programın ders içeriklerinin aynı ve benzer olmasına,
⦁ Eğitimci kadrosunun tam olmasına,
⦁ Eğitim binalarının ve eğitim altyapısının tam ve eksiksiz olmasına,
⦁ Üniversite vasfı taşıyıp taşımadığına bakılır.
DENKLİK NEDİR?
Bir üniversitenin YÖK tarafından tanınıyor olması öğrencinin denklik alabileceği anlamına gelmemektedir. Denklik alabilmek için öncelikle yurtdışındaki üniversitenin tanınıyor olması gerekmektedir.
YÖK tarafından tanınan yurtdışı üniversitede alınan ders içeriklerinin, Türkiye’de aynı konuda eğitim veren herhangi bir üniversite ile uyumlu olması durumunda DENKLİK verilmektedir.
YÖK’e yapılan başvuru neticesinde incelenen dersler ve ders içeriklerinin birebir uyumlu olması durumunda denklik işlemi direkt olarak onaylanmaktadır. Fakat alınan derslerin içeriklerinin farklı olması durumunda uygun olmayan derslerin Türkiye’deki bir üniversitede alınması ya da denklik sınavına girilmesi gerekmektedir. Denklik sınavında 100 üzerinden en az 50 alınması durumunda YÖK denkliği verilmektedir.

hakkında patron

İlgini Çekebilir

ASKERLİK TECİLİ?

TAMAMLAMA (2 Yıllık MYO mezunları için) – LİSANS – YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA programlarına kayıt …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.